Gỗ Sao bà mía

Gỗ Sao bà mía
Tên khoa hạc : Hopea dealbata
Họ thực vật : Dipterocarpaceae (Dẩu)
Mò tả gồ: Gỗ sao bà mía có màu vàng, xám nhạt nặng trung bình, dễ cưa xẻ bào trơn đánh bóng so với sao xanh, tỷ trọng bé hơn, mềm hơn.
Công dụng như các loài sao cùng nhóm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now