Gỗ sến (Sến mật)

Gỗ sến (Sến mật)
Tên khoa học : Madhuca pasquieri H.J. Lam
Họ thực vật : Sapotaceae (Sến)
Tên thương mại : Lauan meranti
Mó tả gỗ : Gỗ sến có màu náu xám, tia gỗ nhỏ, thớ mịn. Gỗ cứng và khá nặng. Tỷ trọng 0,984, lực kéo ngang thớ 32 kg/cm2, nén dọc thớ 679 kg/cin2, oằn 1,752 kg/cm2. Gỗ tốt, không bị môi mọt, dễ làm dồ mộc, dễ đánh bóng.
Ứng dụng : Thường dùng gỗ sến trong xây dựng và đóng tàu thuyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now