Gỗ Bằng lăng (Săng lê)

Gỗ Bằng lăng (Săng lê)

Tèn khoa học : Lagerstroemia tomentosa Presl.

Họ thực vật : Lythraceae (Tử vi)

Tên thương mại: Lagerstroinia

Mô tả gỗ : Gỗ bằng lăng màu trắng xám, phơn phớt vàng. Vòng nảm không rõ, mạch thưa, tia gỗ nhỏ. Gỗ cứng nặng, tỷ trọng 0,800, lực kéo ngang thớ 28 kg/cm2, nén dọc thớ 454 kg cm2, oàn 1,290 kg/cm2

Được dùng trong xây dựng, đóng bàn ghè, giường tủ, tàu thuyến…

Ngoài ra còn có gỗ Bằng lăng giấy
Tên khoa học: Lagerstroemia sp.
Gỗ Bằng lăng nước
Tên khoa học: Lagerstroemia ỷlosreginae Retz.
Tính chất cấu tạo gỗ và công dụng của các loài bằng láng này giống nhau.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now